Gp. Kon Tum: Tân Linh mục Tổng Đại diện

Gp. Kon Tum: Tân Linh mục Tổng Đại diện

Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông sinh ngày 24 tháng 03 năm 1943, tại Qui Nhơn

Được Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kon Tum bổ nhiệm làm Linh mục Tổng Đại diện Giáo phận Kon Tum vào ngày 10 tháng 10 năm 2011.

Văn phòng Tòa Giám mục Kon Tum kính báo để cầu nguyện cho ngài trong chức vụ mới.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top