Giải thích Thông báo ngày 30-4-2016 của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Giải thích Thông báo ngày 30-4-2016 của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam

Trong những ngày qua, có nhiều thắc mắc liên quan đến Thông báo ký ngày 30-4-2016 của Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc - Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam - về tình trạng cá chết bất thường tại Miền Trung Việt Nam. Đức TGM Phaolô ký thông báo này ngay trước khi lên đường công tác mục vụ tại Pháp. Vì thời gian có hạn, nên ngài không thể trình bày rõ ràng và chi tiết những suy nghĩ và mong muốn của ngài. Nay, Văn phòng Thư ký Hội đồng Giám mục Việt Nam có gửi Thư giải thích đến cộng đồng Dân Chúa để mọi người có thể hiểu rõ hơn nội dung thông báo trên.

Sau đây là toàn văn Thư giải thích:

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Top