Ý cầu nguyện tháng Tư của Đức Giáo Hoàng: các bác sĩ và tình nguyện viên làm việc trong vùng có chiến tranh

Video tổng hợp


Lên đầu trang