Vương Cung Thánh Đường Đức Bà Sài Gòn: Thánh lễ Truyền Dầu 2019

Lên đầu trang