Trực tuyến: Đức Thánh Cha dâng Thánh lễ tiệc ly và rửa chân cho các tù nhân ngày 18.4.2019 tại nhà tù Velletri ở Roma

Lên đầu trang