Tiếp kiến chung của ĐGH 06/03/2019: Thiên Chúa kiên nhẫn; Chúa thiết lập nước Người với sự hiền lành

Lên đầu trang