Thánh lễ tạ ơn, cung hiến bàn thờ và làm phép nhà nguyện của Đan viện Cát Minh Sài Gòn

Video tổng hợp


Lên đầu trang