Thánh lễ Chúa Nhật tuần 5 Mùa Chay năm C: Bài Đọc II (Pl 3, 8-14)

Bài đọc Tin Mừng CN tại nhà thờ chính tòa


Lên đầu trang