TGP Sài Gòn: các linh mục lặp lại lời tuyên hứa trong Thánh lễ Truyền Dầu

Lên đầu trang