Đức TGM Giuse Nguyễn Chí Linh giảng trong Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót 2019 tại TGP Sài Gòn

Lên đầu trang