Chúa Nhật tuần 18 Thường Niên năm C - Bài giảng: Lc 12, 13-21; Đâu là trị của đời người?

Lên đầu trang