Chúa nhật 4 Phục Sinh năm C - Bài đọc 2: Kh 7, 9. 14b-17

Lên đầu trang