Chúa nhật 3 Phục Sinh năm C - Bài đọc 1: Cv 5, 27b-32. 40b-41

Lên đầu trang