Canh Thức Vượt Qua - Bài đọc 3 trích sách Xuất Hành (Xh 14, 15-15,1a)

Lên đầu trang