Bài giảng của linh mục Ignatio Hồ Văn Xuân trong Thánh lễ Tiệc Ly tại Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn

Lên đầu trang