Bài giảng của ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh trong Thánh lễ Giỗ đầu Đức cố TGM Phaolô Bùi Văn Đọc

Lên đầu trang