3 Phút Gia đình cầu nguyện với Lời Chúa: Thứ Ba mùa Chay - Tuần Thánh (Ga 13, 21-33.36.38)

3 phút mỗi ngày với lời chúa


Lên đầu trang