"Thương xót - Nhân từ" - Chủ đề tĩnh tâm Mùa Chay 2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn (ngày 2)

Video tổng hợp


Lên đầu trang