'Hãy có lòng thương xót' - Chủ đề tĩnh tâm Mùa Chay 2019 tại Nhà thờ Chính Tòa Đức Bà Sài Gòn (ngày 1)

Video tổng hợp


Lên đầu trang