'Con người mới - Đời sống mới' - ĐGM Phêrô Nguyễn Văn Khảm giảng tại giáo điểm Phaolô, gx Rạch Cầu, gp Mỹ Tho

Lên đầu trang