HT 12 - Gặp gỡ 1: Phúc được làm việc để thực hiện giấc mơ trong đời (GLV)

HT 12 - Gặp gỡ 1: Phúc được làm việc để thực hiện giấc mơ trong đời (GLV)

HT 12 - Gặp gỡ 1: Phúc được làm việc để thực hiện giấc mơ trong đời (GLV)

Bài hát: Vào Năm Học Mới

Bài hát: Hãy Biết Ước Mơ

 

 

Bài hát: Hãy Biết Ước Mơ

Video: Làm sao để biến ước mơ thành sự thật - Luật hấp dẫn - The law of Attraction

 

 

 

Video: Hãy Thắp Sáng Lên

Video: Hãy Chiếu Soi

 

 

 

Video: Giê-Su Khát Khao - Tốp Ca Nhóm Lửa Hồng

Nghe nhạc beat: Hãy Thắp Sáng Lên Beat

Diễn văn: “Tôi có một giấc mơ” – Martin Luther King

Video: I Have a Dream - ABBA 

Video: Thắp lửa cho đời - Phan Ngọc Hiến

Top