Chương trình văn nghệ "Kỷ niệm 15 năm Hồng Ân & Phục vụ" mừng bổn mạng TTMV

Bài viết liên quan - Trung tâm Mục vụ TGP Sài Gòn: Văn nghệ mừng 15 năm Hồng Ân & Phục Vụ