Tĩnh tâm linh mục đoàn liên Hạt Tân Sơn Nhì - Phú Thọ Ngày 19-10-2021