Thánh lễ Bổn mạng Ban Lễ sinh nhà thờ Đức Bà Sài Gòn ngày 31-10-2020