Hơn 1000 bạn trẻ và các nữ tu, các thầy tham dự ngày khai mạc Tuần lễ di dân 2019

Bài viết liên quan - TGP Sài Gòn: Khai mạc Tuần lễ Di dân 2019