Phái đoàn TGP Sài Gòn tại sân bay Nội Bài

Bài viết liên quan - Phái đoàn Tổng Giáo phận Sài Gòn đến chào Đức Tân Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng