Bài viết liên quan - Phái đoàn GP. Phan Thiết: Đến chào ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng - Tân Giám mục GP. Phan Thiết