Bài viết liên quan - Khánh thành, làm phép Học viện Công Giáo và khai giảng Năm học 2019-2020