Trao bằng cử nhân thần học và quà lưu niệm

Bài viết liên quan - Học viện Công giáo Việt Nam: Khai giảng Niên khóa 2019-2020