Chào đón ĐGM Louis và các Lm

Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ Thêm Sức và khai giảng năm học Giáo lý