Bài viết liên quan - Giáo xứ Vĩnh Hòa: Thánh lễ khai giảng năm học Giáo lý ngày 13-9-2020