Giáo xứ Trung Chánh: Mừng lễ Thánh Phaolô Tông đồ trở lại - Bổn mạng Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể