Bài viết liên quan - Giáo xứ Tân Chí Linh: Chia sẻ bác ái nhân ngày mừng bổn mạng giáo xứ 15-8-2020