Các hội viên Legio Mariæ góp quà trao nhau

Bài viết liên quan - Giáo xứ Phú Bình: Legio Mariæ mừng Sinh Nhật Đức Maria