Thánh lễ kính Các Thánh Nam Nữ, ngày 01.11.2019

Bài viết liên quan - Giáo xứ Hà Nội: Sống Mầu nhiệm các thánh thông công