Bài viết liên quan - Giáo xứ Hà Đông: Mừng lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam - Bổn mạng Hội đồng Mục vụ 14-11-2020