Bài viết liên quan - Đức Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng cử hành Kinh Chiều sau khi nhận thư Bổ nhiệm