Nghi thức tưởng niệm Đức Cha Pierre Lambert de la Motte, Đấng Sáng Lập Dòng Mến Thánh Giá

Bài viết liên quan - Dòng Mến Thánh Giá VN khai mạc Năm Thánh mừng 350 năm thành lập