Dòng Mến Thánh Giá Gò Vấp: Lễ an táng nữ tu Têrêsa Phan Thị Thanh Nhì và nữ tu Maria Trần Thị Kim Chi

dòng tu


tác giả: Truyền thông hạt Xóm Mới (Ảnh)
Lên đầu trang