Lm Giuse Đặng Chí Linh khai mạc buổi chuyên đề

Bài viết liên quan - Chuyên đề: Thánh Gioan Phaolô II - Giáo hoàng của người trẻ