Các tân linh mục giáo phận Phú Cường dâng lễ tạ ơn tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn

Chủng viện


tác giả: Ban Truyền Thông ĐCV Thánh Giuse
Lên đầu trang