TGP SÀI GÒN::Thứ Bảy tuần 3 mùa Phục Sinh

Thứ Bảy tuần 3 mùa Phục Sinh

Ga 6, 60-69

A. Hạt giống...

Kết quả của bài giáo lý về Thánh Thể:

Nhiều người cho là chói tai, bỏ đi, trong số đó có cả các môn đệ: “từ hôm đó, có nhiều người môn đệ rút lui không theo Ngài nữa”.

Chúa Giêsu hỏi nhóm 12. Phê rô thay mặt nhóm tuyên xưng. “Lạy Thầy chúng con sẽ đi theo ai. Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời”.

B...Nẩy mầm.

1. Hành trình đi theo Chúa Giêsu không luôn êm ả. Một ngày nào đó, có thể Lời Chúa làn chúng ta ảm thấy chói tai, con không muốn chấp nhận, con còn muốn rút lui. Nhưng cho con luôn hiểu rằng Lời Chúa- và chỉ có Lời Chúa- mới là lời chân thật và mới đem lại cho con sự sống thật. Xin cho con đừng bao giờ rút lui, vì “Lạy Thầy, con sẽ đi theo ai? Thầy mới có lời ban sự sống đời đời”.

2. Tôi đã được sinh ra và lới lên, được nuôi dưỡng bằng lời cha mẹ, thầy cô, bạn bè. Hơn nữa, là người Kitô hữu, tôi còn sống nhờ một lời đặc biệt: Đó là Lời Chúa.

Đức Kitô ngỏ lời với tôi qua chính cuộc đời của Ngài. Ngài đã mặc khải cho tôi biết Cha và giới thiệu tôi với Người. Sự đột phá của Ngài vào sự sống đời đời mở rộng cuộc sống của tôi đến vô hạn.

Hôm nay, tôi có dám khẳng định với Chúa như Phêrô  không? Ông đã sống với Chúa, đã nghe và tin vào lời Ngài, đặt biệt qua những lần bị vấp ngã.

 Lạy Chúa Giêsu, xin cho con biết tin vào sự linh nghiệm của Lời Chúa, để dám sống theo lời Ngài dạy bảo. (Epphata).

3. Trong vườn một gốc nho héo úa giữa bao cây nho xanh mơn mởn. Tưới bao nhiêu phân cũng chẳng thấy khá hơn. Cuối cùng người chủ đào gốc lên xem, thì thấy có miếng gỗ nằm chắn ngang gốc nho.

Có lẽ đời ta cũng vậy. nếu không đâm rễ sâu vào lòng đất là Lời Chúa, đời ta cũng sẽ tàn úa. (Góp nhặt).

Lên đầu trang