Thơ Trầm Thiên Thu: Cành nho, Thuyền con

Thơ Trầm Thiên Thu: Cành nho, Thuyền con

Thơ Trầm Thiên Thu: Cành nho, Thuyền con

CÀNH NHO

Đời con – cành nho sâu
Không sinh hoa kết trái
Thế nên đến kỳ hái
Ngài thất vọng vì con

Xin thêm chút thời gian
Để gắng công vun xới
Nếu trong kỳ hái tới
Vô ích – Ngài chặt đi!

 

THUYỀN CON

Thuyền con sóng gió xô
Sức lực như kiệt quệ
Xin Ngài đừng ngủ nữa
Kẻo chìm đắm thuyền con

Biển đời sóng xô luôn
Dở dang bao mơ ước
Đã nửa đời xuôi ngược
Xin được chút bình an

Top