TGP SÀI GÒN::Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thánh hiến của nữ tu dòng nữ tử Bác Aí Thánh Vinh Sơn

Thánh lễ tạ ơn mừng Kim Khánh thánh hiến của nữ tu dòng nữ tử Bác Aí Thánh Vinh Sơn

Lên đầu trang