TGP SÀI GÒN::Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

Thứ Năm tuần 1 Mùa Chay

KHUÔN VÀNG THƯỚC NGỌC
 
Lời Chúa: Mt 7, 7-12

7"Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 8Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì sẽ thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở ra cho. 9Có người nào trong anh em, khi con mình xin cái bánh, mà lại cho nó hòn đá? 10Hoặc nó xin con cá, mà lại cho nó con rắn?

11Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Đấng ngự trên trời, lại không ban những của tốt lành cho những kẻ kêu xin Người sao?”

12"Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Môsê và lời các ngôn sứ là thế đó.”

A. Phân tích (Hạt Giống...)

Bài đọc Cựu Ước trích lời cầu xin của bà Ét-te. Chúng ta hãy nhớ lại hoàn cảnh lúc đó: Dân do thái đang sống kiếp lưu đầy bên Babylon. Tướng Aman không thích dân do thái nên xúi dục vua Babylon ra chiếu chỉ tàn sát người do thái trong khắp dế quốc. Khi đó người ta nghĩ ngoài Et-te không ai có thể cứu họ. Et-te là người Do thái nhưng được làm hoàng hậu trong cung điện. Phần bà Et-te thì thấy công việc quá khó khăn và nguy hiểm, nên bà chạy đến với Chúa xin Ngài cứu giúp. Kết quả là tình thế đảo ngược hoàn toàn: vua rút lại chiếu chỉ, dân Do thái khỏi bị tàn sát, ngược lại Aman người muốn hại họ thì lại bị giết trên chính cột hành hình mà ông dựng lên để giết người Do thái.

Bài Tin Mừng hôm nay có hai ý:

- Chúa Giêsu dạy phải tin tưởng khi cầu xin, bởi vì "Cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho" (gương bà Et-te minh họa cho ý này).

- "Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì anh em cũng hãy làm cho người ta" (Tướng Aman là một hình ảnh minh họa ngược cho ý này: Ông muốn hại người Do thái, rốt cuộc chính ông lại bị hại)

B. Suy niệm (... nảy mầm...)

1. Theo ánh sáng của bài đọc Cựu Ước (chuyện bà Et-te) sự cầu xin mà Chúa Giêsu khuyến khích ta làm chính là cầu xin được giải thoát khỏi mưu mô nguy hiểm cuả kẻ thù. Kẻ thù của chúng ta ngày nay là ma quỉ, mưu mô nguy hiểm nó giăng sẵn ra để hại ta là tội lỗi. Nếu ta xin Chúa cứu ta khỏi tội, thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời.

2. Điều thứ hai Chúa dạy chúng ta hôm nay là "Tất cả những gì chúng con muốn người ta làm cho mình thì chúng ta hãy làm cho người ta".

3. Những câu tương tự với lời Chúa Giêsu dạy:

- Kỷ sớ bất dục, vật thi ư nhân (Khổng Tử)

- Những gì anh không thích thì đừng làm cho người khác. Đó là tóm tắt tất cả lề luật (Rabbi Hillel)

- Đừng làm hại những điều người khác làm cho ngươi nổi giận (Aristote).

Xin mời xem thêm:

Bài đọc 1: Est 14, 1. 3-5. 12-14
 

"Lạy Chúa, con không có sự trợ giúp nào khác ngoài Chúa".

Bài trích sách Esther.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Esther kinh hoàng vì lâm nguy, nên tìm nương tựa nơi Chúa. Bà nài xin Chúa là Thiên Chúa Israel rằng: "Lạy Chúa con, chỉ mình Chúa là Vua chúng con, xin cứu giúp con đang sống cô độc, ngoài Chúa không có ai khác giúp đỡ con. Con đang lâm cơn nguy biến. Lạy Chúa, con nghe cha con nói rằng Chúa ưu đãi Israel hơn mọi dân tộc, ưu đãi cha ông chúng con hơn bậc tiền bối của các ngài, đã nhận các ngài làm phần cơ nghiệp muôn đời và đã thực thi lời hứa với các ngài. Lạy Chúa, xin hãy nhớ (đến chúng con) và hãy tỏ mình ra cho chúng con trong cơn gian truân của chúng con. Lạy Chúa là Vua các thần minh và mọi bậc quyền bính, xin ban cho con lòng tin tưởng. Xin đặt trong miệng con những lời khôn khéo trước mặt sư tử, xin Chúa đổi lòng sư tử để nó ghét kẻ thù của chúng con, để kẻ thù ấy và những ai đồng loã với hắn sẽ phải chết. Nhưng phần chúng con, thì xin Chúa ra tay giải thoát chúng con và phù trợ con, vì lạy Chúa, ngoài Chúa là Ðấng thông suốt mọi sự, không ai giúp đỡ con".

Nguồn: Ủy Ban Thánh Kinh / HĐGMVN

Lên đầu trang