Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Thăng Thiên năm B

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Thăng Thiên năm B

WGPSG -- Các bài đọc hôm Lời Chúa hôm nay đề cập đến biến cố Đức Giêsu Kitô thăng thiên (lên trời) nhưng sứ điệp lại nhấn mạnh đến việc sai đi loan báo Tin Mừng (truyền giáo), để một ngày nào đó tất cả các Tông đồ và những ai đón nhận sứ điệp Tin Mừng sẽ được thông phần vinh hiển của Người trong Nước Trời.

 

(Trích Phụng vụ Lời Chúa: Chúa nhật 7 Phục sinh năm B)

Kinh Thánh tiếng Việt

Kinh Thánh tiếng Anh

Top