Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

Kinh Thánh bằng hình: Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B

WGPSG -- Ba bài đọc trong thánh lễ mừng kính Chúa Ba Ngôi hôm nay lần lượt nêu bật những dáng vẻ khác nhau về mạc khải của Thiên Chúa duy nhất là Cha, Con và Thánh Thần trong tương quan với con người. Mạc khải tiệm tiến đó được khởi đi từ một Thiên Chúa duy nhất là Chúa của dân Israel, đến một Thiên Chúa là Cha của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Chính cái chết của Ngài đã làm cho chúng ta được trở nên con Thiên Chúa, đồng thời sống trọn vẹn tư cách ấy nhờ sự tác động của Chúa Thánh Thần.

(Trích Phụng vụ Lời Chúa: Lễ Chúa Ba Ngôi - năm B)

Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Kinh Thánh bằng tiếng Anh

Top