Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật XV Thường niên - năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật XV Thường niên - năm B

WGPSG -- Đức Giêsu là người làm nên Nhóm Mười Hai. Sau một thời gian ở với Ngài (x. Mc 3,14), họ đã được Ngài sai đi rao giảng. Người được sai đi phải là người có đời sống gần gũi thiết thân với Chúa. Đức Giêsu sai họ lên đường. Ngài trao cho các ông những quyền năng Ngài có: quyền rao giảng, quyền chữa bệnh, quyền trừ quỷ. Đó là hành trang lên đường của các ông. Mọi hành trang khác chỉ là phụ thuộc: một chiếc áo đang mặc, một cây gậy và đôi dép khi đi đường. Đức Giêsu cấm các ông không được mang theo lương thực, bao bị, tiền bạc... Không lương thực đi đường nên có thể bị đói. Không bao bị nên không thể để dành. Không tiền bạc nên không thể mua sắm. Ngài muốn các ông hoàn toàn nương tựa vào lòng tốt của Thiên Chúa và của con người. Ra đi mà không có một chút bảo đảm.

(Trích Suy niệm Tin Mừng CN XV TN năm B)

Kinh Thánh bằng tiếng Việt

Kinh Thánh bằng tiếng Anh

 

Top