Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật V Mùa Chay năm B

Kinh Thánh bằng hình: Chúa nhật V Mùa Chay năm B

WGPSG -- Các bài đọc của Chúa Nhật hôm nay xoay quanh chủ đề về sự biến đổi trong vâng phục. Chính trong sự vâng phục Thiên Chúa mà con người được biến đổi và cũng chính nhờ sự vâng phục mà Con Thiên Chúa đã đem lại sự giải hòa, ơn cứu độ cho con người.

Bối cảnh của bài Tin Mừng theo thánh Gioan hôm nay kể lại việc Đức Giêsu vào thành Giêrusalem trong vai trò Đấng Messia. Chính tại Giêrusalem Người đã loan báo về cuộc khổ nạn mà Người sẽ chịu để tôn vinh kế hoạch tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Người ví mình như hạt lúa bị chết đi để được trổ sinh hoa trái. Chính Đức Giêsu đã chấp nhận chết đi vì tội lỗi của con người, để con người có được sự sống vĩnh cửu trong Người. Chính qua hành vi hi sinh của Người mà chúng ta cảm nghiệm tình yêu và sự vâng phục của Người dành cho Thiên Chúa: Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến”.

Kinh Thánh lời Việt:

Kinh Thánh bằng tiếng Anh:

Top