TGP SÀI GÒN::Học viện mục vụ: Tĩnh tâm cuối tuần (1.12.2018)

Học viện mục vụ: Tĩnh tâm cuối tuần (1.12.2018)

Ging thuyết và đng hành:

* Cha Phêrô Nguyn Văn Hin, Giám đc TTMV

* Cha Phanxicô Xaviê Bo Lc. Giám hc

Thi gian: 8g00-17g00 th By, ngày 1.12.2018

Đa đim: Tu hi Bác ái Cao Thái - 39/7 đưng 16,

Khu ph Vĩnh Thun, Phưng Long Bình, Qun 9.

Thi gian đăng ký: t th Hai, ngày 12 - 28.11.2018

L phí: 80.000đ/ngưi (chi phí m thc)

Phương tin di chuyn: t túc

--------------

* Quý tham d viên có nhu cu đi xe chung, vui lòng liên h ti Phòng Hc v

 (028) 6291 0366.

bài liên quan mới nhất

bài liên quan đọc nhiều

Lên đầu trang